Winda czy platforma – jak miasta dostosowują się do potrzeb ruchowych osób niepełnosprawnych.

architektura

Architektura we współczesnych czasach coraz częściej projektowana jest w taki sposób, aby pogodzić interesy wszystkich potencjalnych użytkowników obiektów budowlanych – zarówno pracowitych, młodych, czy uczących się, ale też wykluczonych, niepełnosprawnych, starszych. Już na etapie projektowania obiektu architekt zobowiązany jest na zastosowanie odpowiednich rozwiązań budowlanych dostosowujących budynek i jego ciągi komunikacyjne pod potrzeby osób na wózkach dla niepełnosprawnych czy poruszających się o kulach.

ulica chodnikBudynki posiadające więcej niż 4 kondygnacje użytkowe na których przebywać ma więcej niż 50 osób muszą być wyposażone w urządzenia dźwigowe umożliwiające dostanie się na wszystkie kondygnacje. Place publiczne z kolei wyposaża się w pochylnie oraz odpowiednio obniżone krawężniki. Dużym problemem w poruszaniu się niepełnosprawnych są starówki – często klasyczny styl urbanistyczny nie może być przebudowany w sposób umożliwiający osobom niepełnosprawnym łatwy dostęp do wszystkich budynków. Szczególnie wysokie krawężniki, ostre kąty krawężników, oraz powierzchnia ulic i chodników wykonana z kostki brukowej typu kocie łby bardzo uprzykrza poruszanie się niepełnosprawnych na wózkach czy chodzących o kulach.

Problem niepełnosprawności ruchowej jest równie powszechny w Polsce jak i na całym świecie. Duża liczba niepełnosprawnych motywuje do zmian mających na celu dostosowanie obiektów budowlanych do poruszania się osób upośledzonych ruchowo. Jak podaje opracowanie „Miasto dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych” Jacka Szołtyska z UE Katowice:

Według danych GUS w 2011 roku w naszym kraju mieszkało około 3,4 miliona osób niepełnosprawnych, co stanowiło około 10,67% ogółu populacji powyżej 15. roku życia.”

Więcej o rozwiązaniach dla przestrzeni publicznych pozwalających na sprawne poruszanie się niepełnosprawnych znajdziesz na stronach:

http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/9_J.Szoltysek_Miasto_dostosowane_do_potrzeb_osob….pdf
http://www.platformy-przyschodowe.pl/
http://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/poznan-nagrodzony-to-miasto-przyjazne-niepelnosprawnym-1172.html
http://urbnews.pl/miasto-z-perspektywy-niepelnosprawnego/
Sierpień 4th, 2016 by

Fatal error: Call to undefined function the_post_navigation() in /home/u991558511/public_html/wp-content/themes/social-magazine/single.php on line 22